ASROGARO

Asrogaro nåede at eksistere i 75 år fra 1941 til 2016. Foreningen nedlagde sig selv ved generalforsamlingen i 2016 og overdrog sin formue til Assens Roklub. Pengene var et tilskud til jubilæumsskriftet ved klubbens 100 års jubilæum.

Et kapitel sluttede.

Hvad betyder det?  AsRoGaRo står for Assens Roklubs Gamle Roere og var en støtteforening for Assens Roklub. Alle nuværende eller tidligere medlemmer over 30 år kunne blive medlemmer. Asrogaro har gennem årene givet større beløb til anskaffelse af materiel som f.eks. både, årer og hems. De sidste år foreningen eksisterede gav den beløb til anskaffelse af fane og udendørs skilt til bådehallen.