Ungdomsroer - URO - 11 til 18 år.

Har du lyst til at prøve at ro? - Vil du i gang med at ro?
sculler 2 190514

I Assens Roklub har vi en aktiv ungdomsafdeling URO, som vi er meget glade for, og også med tilbud til dig, der har lyst til at prøve rosporten.

Hver mandag året rundt mødes de unge mennesker til SUPER sjove aktiviteter, træning og hygge under ledelse af Team URO, der består af voksne ledere.

I rosæsonen selvfølgelig på vandet, når vejret tillader det. Om vinteren i motionsrummet, udendørs eller f.eks. i svømmehal eller motionscenter.
URO'erne ror hver mandag kl. 18 i rosæsonen.
Mød op i praktisk tøj, der kan tåle vind og vand, samt lette sportsko. Du er velkommen til at komme og kigge et par gange, før du beslutter dig for, om roning er noget for dig.

Hvis du er mellem 11 og 19 år kan du kontakte ungdomsleder Jonas Nielsen

Find os også på Facebook - Assens Roklub.

 

uro0415 4

 Vores politik for ungdomsroning er fastlagt af bestyrelsen og Uro lederne. Det kan du læse her

Ungdomslederen sammensætter bådehold ud fra hvilke ønsker den enkelte URO'er har til roningen. Det kan være et kaproningshold med intensiv træning eller det kan være en hyggetur for stemningen og samværets skyld. Klubben råder over forskelligt materiel, der er velegnet til URO'erne. Der er inriggede både til turroning, outriggede både til kaproning og kajakker til dem der ønsker en lidt mere individuel roning.
Som i alle andre søsportsklubber sætter vi sikkerheden meget højt. Al roning foregår i trygge rammer. Før de unge mennesker får lov til at komme ud i en båd, får de en grundig instruktion i roning og sikkerhed til søs. Vi har selvfølgelig altid redningsveste med i bådene.
Vi stiller også krav om at de unge mennesker skal kunne svømme mindst 300 meter, ligesom de bliver gjort fortrolige med vandet gennem undervisning i brug af redningsveste.
Når vi har outriggede både og kajakker på vandet har vi særlige instruktører, der tager sig af disse discipliner.
For at URO'erne kan holde deres svømmefærdigheder ved lige, arrangerer klubben flere gange i vinterens løb svømning i svømmehal. Klubben afholder også sikkerhedsprøver hvert år, hvor medlemmerne overfor rochefen skal bevise at de kan svømme, udløse eller tage redningsvest på i vandet samt andre relevante sikkerhedsprøver.
URO'ere har mulighed for at erhverve korttursstyrmandsret fra det år de fylder 16 år.