Generalforsamling 2021 - afvent

Ny foreløbig dato 18.marts

Kære medlemmer

Generalforsamlingen udskydes fra d. 25. februar til indtil videre d. 18. marts - dog med risiko for yderligere udskydelse. Følg med her og på Facebook og på rokort. I vil modtage årsberetning og dagsorden pr. mail, når datoen ligger fast. Forslag til behandling på generalforsamlingen modtages gerne allerede nu, men ellers som vedtægterne foreskriver senest 5 dage før generalforsamlingen. Ifølge vores vedtægter skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af februar, men dette er ikke muligt i år. Derfor udsættes den således. Vi glæder os til at se jer!

Standerhejsning afholdes som planlagt d. 27. marts - det bliver måske virtuelt ligesom sidst år pga. forsamlingsforbud, men standeren hejses som tegn på at vi kan gå på vandet - blot vi overholder de til den tid gældende restriktioner.

Vi glæder os til at komme på vandet. Bestyrelsen

170519 1

sler 2 20190804