Du finder os helt yderst på Næsvej som del af Assens Søsportscenter:

Assens Roklub

Næsvej 30

5610 Assens

næsvej 30