Kilometerlotteri 2020

I Assens Roklub vil vi gerne yde en beskeden støtte til det lokale handelsliv i denne krisetid.
Derfor vil vi gerne igangsætte vores traditionelle kilometerlotteri hjemme fra stuerne i år og købe gavekort i Assens´ butikker for pengene.
Måden det fungerer på er, at du betaler til vores højtskattede lotterimester Jonas via mobile pay til telefonnummer: 22 78 69 88.
For at gøre det overskueligt for lotterimesteren bedes I skrive følgende i beskeden:
- Navn og medlemsnummer for den det gælder og antal kilometer i satser på at nå. Fx "Carsten Hedeager, medlem 1014,  200 km"
 
Har du ikke Mobile Pay kan du indbetale på klubbens konto - du skal bare huske navn, medlemsnummer og antal km. Du kan også lige sende en sms til Jonas at beløbet er indbetalt på klubbens konto og dækker et antal km. Roklubben har reg nr 6850 (fynske bank) og konto nr 1025206.
 
Og måske sidder der nogle, som tænker "hvad er kilometerlotteriet for noget?" Det vil jeg prøve at beskrive her:
Det er en tradition, som vi afholder hvert år, hvor man i begyndelsen af rosæsonen gætter/satser på, hvor mange kilometre i hele hundreder, man forventer at ro i sæsonen. For hvert hele antal hundrede kilometer kan man købe ét lod i lotteriet for 20 kr. 
Hvis man fx satser på at ro 300 km i sæsonen, betaler man således 3 x 20 kr. og får 3 lodder for 60 kr.
 
Bonuslodder:
Ved at satse inden den oprindeligt planlagte standerhejsning den 28. marts, modtager man ét ekstra lod. 
Desuden modtager man også et ekstra lod, hvis man gennemfører sin satsede distance gennem sæsonen.
Dvs. altså sige, at hvis man har satset 300 km og betalt 60 kr inden 28. marts og samtidig gennemfører den planlagte distance, så har man i alt 5 lodder ved standerstrygningen i oktober. Har man satset på 500 km, har man 7 lodder osv.
Hvis man derimod ikke gennemfører den planlagte distance, så mister man sine lodder og deltager ikke i lodtrækningen.
Det skal også nævnes, at eventuelt roede kilometre inden standerhejsning i kajak ikke tælles med. Det er kun fra standerhejsning til standerstrygning i kilometerlotteriet 
 
Der købes gavekort for alle pengene, så der er intet overskud i det, men blot ét stort fælles lotteri. Jo længere man satser og ror, jo større chance har man for at vinde præmier!

Turudvalget består i 2020 af Jens Meesenburg og  Carsten Andersen. Søren Damm er indtrådt i udvalget efter generalforsamlingen. Hvis du går med tanker og planer om at være med til at arrangere én eller flere roture måske i fremmed rofarvand, så er det oplagt at være medarrangør.

Foreløbigt er dette program lagt, men hold øje med Rokort og Facebook for opslag. Turudvalget 2020

Rengøringsplan uge 4 til 39 - 2020

Det tager ca 1t - og så er det klaret... Vi nyder alle godt af, at fælleslokalerne er indbydende.

Som medlem af Assens Roklub er det en fælles opgave, at vores lokaler og materiel bliver vedligeholdt.

Som del af denne vedligeholdelse, skiftes vi til at sørge for rengøring af klublokalet, hemsen og toilettet i bådehallen.

Rengøringen udføres gerne sidst på ugen eller i weekenden.
 Rengørigsplanen og telefonnumre på de, der skal gøre rent fremgår af nedenstående link. Hvis der er angivet forkerte eller udgåede numre, kan du selv rette det i Rokort eller evt. sende oplysningerne i en mail til Kasserer, Kajakchef eller Rochef
 
 
Klublokalet:
Fejning og vask af gulv. Tømning af affaldspose.
Aftørring af borde og flader.
Evt. sortering i køleskabet og aftørring
 

Hems:

Aftørring af bord, køkkenbord og komfur. 
Gennemgang og tømning af køleskab og affaldspose.
Fejning og vask af gulv.
 
Køjerum checkes og ungdomsrum rengøres altid af URO.
 

Toilet:

Rengøring af håndvask, toiletkumme og gulvvask.
Tømning af toiletspand
 
Rengøringsmidler står under vasken på hemsen og i klublokalet.
Kost og gulvskrubbe står i køjerum på hemsen.

Kajakudvalget har foreløbigt planlagt følgende ture. Følg med i opslag på Rokort og følg vejret - der er mulighed for ændringer.

18. - 19.april - Forårstur Middelfart-Kolding

20. - 24. maj - Kr. Hillemfartstur i Sverige

12. - 13. juni - Nybegyndertur Helnæsbugten

21. - 23. august - Efterårstur Møn

Vintervedligehold af kroppen

10. og 17. marts på skolen, sidste gang d.24. marts er klokken 18 i søsportscenteret og slutter med fælles spisning

Tirsdage kl.19 i Gymnastiksalen, Peter Willemoes skolen - Skelvej 

050219 gym2

Mød op med sportstøj og få sved på panden og lidt mere end det - og hyggeligt samvær