Gaver til Roklubben

Vi er meget glade for alle de mange gaver og tilskud til anskaffelser, vi modtog i forbindelse med jubilæet.

Samlet gaveliste kan ses under punktet 100 års jubilæum.

Som det ses havde vi indvielse af containeren til standerstrygningen - med sponsorer og stort fremmøde af medlemmer.