Som medlem af Assens Roklub kan du ro i turbåd, kaproningsbåd eller havkajak

Rofarvand

Assens Roklub's rofarvand er Lillebælt.

Klubbens daglige rofarvand defineres som strækningen fra Aa Strand Camping mod syd og Wedellsborg Hoved (Rørdam Gl.Havn) mod nord.

Det daglige rofarvand omfatter således også hele området i Torø Vig mod syd og Aborgminde, Emtekær Nor og Bredningen ved Brende Å mod nord.

Endagstur til Bågø/Årø betragtes som langtur (med langtursstyrmand) uden ansøgning til rochef..

Roning udover Wedellsborg Hoved /Aa Strand kræver tilladelse fra rochef

Du finder os helt yderst på Næsvej som del af Assens Søsportscenter, som har adressen Næsvej 28:

Assens Roklub

Næsvej 30

5610 Assens

Kajakreglement for Assens Roklub (ASRO) 2014

Materiel

Klubben arbejder hvert år med at supplere og forbedre vores materiel, og anskaffer løbende kajakker og robåde. I 2012 blev det til 6 kajakker. I foråret 2013  2 Edon scullere med tilskud fra Sparekassen Fåborg og i sommeren 2013 en ny 2-årers inrigger i glasfiber med træaptering. Desuden blev i efteråret 2013 3 ældre kajakker udskiftet med en nyere havkajak, der blev døbt Kulmulen. De senere år er endvidere indkøbt 2 4-årers inriggere langtursbåde i limet træ, Willemoes og Sankt Thomas.

Vores robåde vedligeholdes løbende af materialeudvalget, onsdagsholdet der arbejder på bådene hver onsdag i vintersæsonen og flere bådehold, der påtager sig vintervedligeholdelse. Tilsvarende er der for kajakkerne et udvalg, der løbende holder kajakkerne i stand og udbedrer eventuelle skader eller mangler.

 

2 årers inrigger langtursbåde          Havkajakker
Ny båd sommer 2013 Brandsø Glasfiber med træaptering        Tobisen
  Jolly Glasfiber med træaptering        Øresvinet
  Asrogaro Nittet træ på træ        Silden
  Vestfyen Nittet træ på træ        Kulmulen
  Thorø Nittet træ på træ        Søstjernen
             Krabben
4 årers inrigger kaproningsbåde           Blåmuslingen
  Asnæs Nittet træ på træ        Makrellen
             Ulken
             Tangnålen
 4 åres inrigger langtursbåde           Sælen
  Willemoes Limet træ        Ålen
  Sankt Thomas Limet træ        Marsvinet
  Bryggeren Nittet træ på træ        Rødspætten
  Prins Kristian Limet træ på træ        Hornfisken
             
             
 Gigbåde            Turkajakker
2'er med styrmand eller 3 uden Albert Einstein Glasfiber        Nanna
4' med styrmand Lillebælt Limet træ        Kretten
             
 Scullere            
Single - med "støtte" Super Glasfiber        
  Duper Glasfiber        
 Single letvægt Anker Glasfiber        
 Single Superbrugsen Glasfiber        
 Dobbelt Siesta Glasfiber        
             

 

ASROGARO

Asrogaro nåede at eksistere i 75 år fra 1941 til 2016. Foreningen nedlagde sig selv ved generalforsamlingen i 2016 og overdrog sin formue til Assens Roklub. Pengene var et tilskud til jubilæumsskriftet ved klubbens 100 års jubilæum.

Et kapitel sluttede. Peng

Hvad betyder det?  AsRoGaRo står for Assens Roklubs Gamle Roere og var en støtteforening for Assens Roklub. Alle nuværende eller tidligere medlemmer over 30 år kunne blive medlemmer. Asrogaro har gennem årene givet større beløb til anskaffelse af materiel som f.eks. både, årer og hems. De sidste år foreningen eksisterede gav den beløb til anskaffelse af fane og udendørs skilt til bådehallen.

 

Tørroer.

Også hvis du ikke bryder dig så meget om det våde element, har klubben noget at tilbyde. Hvis du gerne vil nyde godt af fordelene ved roning, som en sund og effektiv motionsform, kan du blive "tørroer" i klubben. Herved får du adgang til romaskinerne i motionsrummet - sved på panden vel at mærke til reduceret pris!

Tørroning blive hos os betragtet som al fysisk træning, der ikke foregår i en båd, dvs. i bredest mulige forstand. Som medlem af Assens Roklub har du mulighed for at bruge søsportscenterets motionsrum, hvor der bl.a. findes 6 ro-ergometre, vægte og andet motionsudstyr. Desuden vil der om vinteren være mulighed for at dyrke motion på ugentlige hold, tage med klubben i svømmehallen m.m. Mange tørroere er også vinterbadere.

Indmeldelse og kontakt: Kassereren

Kajakroer.

Assens Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajakforbund - DKF - og vi råder i øjeblikket over mange havkajakker og to ældre turkajakker. Kajakkerne udskiftes løbende, og vi har fået en del nye kajakker de seneste år. Du kan ro i klubbens kajakker eller være medlem med egen kajak. Dog kan private kajakker ikke opbevares i bådehallen.

Er du helt ny i Kajaksporten, men synes det lyder spændende? Deltagelse i kajakroning kræver at du deltager i et instruktionsforløb. Se eksempel under I kølvandet.

Kajakafdelingen har fælles roning med instruktør hver mandag og for frigivne kajakroere hver onsdag samt turroning om søndagen. Se tidspunkter i kalenderen. I årets løb arrangerer en række ture både fra klubben i  Assens og i fremmed farvand.

(OBS. Tidspunkter er at vi er klar i bådehallen - omklædt og klar til at tage en kajak. Så man skal møde lidt før...)

Har du roet før, engang…  - Men du har ikke lige nogen frigivelse fra din gamle klub?
Eller er du erfaren kajakroer, og du har et EPP bevis, eller er du frigivet fra en anden klub under Dansk Kano og Kajak Forbund eller efter Havkajaksamrådets retningslinier?
Så er du velkommen hos os. Ring blot til kajakchefen, og aftal at komme med ud at ro på en af vores klubaftener.
Hvis du ikke som minimum har et EPP2 bevis, eller en frigivelse fra en anden klub, må du være forberedt på, at vi lige tjekker om du kan redde dig selv og os andre. - Vi vil så gerne have at du blir lidt længere... :-)

Kontakt kajakchef Steffen Anderson

 

standerhejs rotur 3

 

Senior roer 19+

Assens Roklub har mange aktive voksne roere, også langt oppe i årene. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport DFfR

Har du lært at ro er det som at cykle, du glemmer det ikke! Og de fleste kan nemt lære ro i vores inriggerbåde.

Ny roere er velkomne til at møde op hver onsdag kl. 18 hvor vi har fælles roning med instruktører.

Endvidere udbydes begyndertræning - følg med på denne side

Roklubben råder over både de stabile inriggerbåde og de hurtigere og mere levende scullere.

Er du interesseret? - Kontakt Rochef Jens Meesenburg

En del der har forladt arbejdsmarkedet - 60++ ror om formiddagen. Kontakt Hans Christensen - se Klubben - Udvalg

 

Ungdomsroer - URO - 11 til 18 år.

Har du lyst til at prøve at ro? - Vil du i gang med at ro?
sculler 2 190514

I Assens Roklub har vi en aktiv ungdomsafdeling URO, som vi er meget glade for, og også med tilbud til dig, der har lyst til at prøve rosporten.

Hver mandag året rundt mødes de unge mennesker til SUPER sjove aktiviteter, træning og hygge under ledelse af Team URO, der består af voksne ledere.

I rosæsonen selvfølgelig på vandet, når vejret tillader det. Om vinteren i motionsrummet, udendørs eller f.eks. i svømmehal eller motionscenter.
URO'erne ror hver mandag kl. 18.30 i rosæsonen. Den første mandag i hver måned er der madpakketur, hvor vi ror lidt længere og tager mad med til turen – her møder vi kl. 17-30!
Mød op i praktisk tøj, der kan tåle vind og vand, samt sko med smalle hæle. Du er velkommen til at komme og kigge et par gange, før du beslutter dig for, om roning er noget for dig.

Hvis du er mellem 11 og 19 år kan du kontakte ungdomsleder Michael Andersen  eller formand Dorthe Toft

Find os også på Facebook - Assens Roklub.

 

uro0415 4

 Vores politik for ungdomsroning er fastlagt af bestyrelsen og Uro lederne. Det kan du læse her

Ungdomslederen sammensætter bådehold ud fra hvilke ønsker den enkelte URO'er har til roningen. Det kan være et kaproningshold med intensiv træning eller det kan være en hyggetur for stemningen og samværets skyld. Klubben råder over forskelligt materiel, der er velegnet til URO'erne. Der er inriggede både til turroning, outriggede både til kaproning og kajakker til dem der ønsker en lidt mere individuel roning.
Som i alle andre søsportsklubber sætter vi sikkerheden meget højt. Al roning foregår i trygge rammer. Før de unge mennesker får lov til at komme ud i en båd, får de en grundig instruktion i roning og sikkerhed til søs. Vi har selvfølgelig altid redningsveste med i bådene.
Vi stiller også krav om at de unge mennesker skal kunne svømme mindst 300 meter, ligesom de bliver gjort fortrolige med vandet gennem undervisning i brug af redningsveste.
Når vi har outriggede både og kajakker på vandet har vi særlige instruktører, der tager sig af disse discipliner.
For at URO'erne kan holde deres svømmefærdigheder ved lige, arrangerer klubben flere gange i vinterens løb svømning i svømmehal. Klubben afholder også sikkerhedsprøver hvert år, hvor medlemmerne overfor rochefen skal bevise at de kan svømme, udløse eller tage redningsvest på i vandet samt andre relevante sikkerhedsprøver.
URO'ere har mulighed for at erhverve korttursstyrmandsret fra det år de fylder 16 år.

Underkategorier

Denne kategori indeholder generelt stof om Assens Roklub.

F.eks. Velkomst, præsentation, reglementer, vedtægter osv.

Denne kategori indeholder beskrivelser af vores forskellige aktiviteter. Både faste aktiviteter og dem vi arrangerer hen over året.

I denne kategori anbringes f.eks. rengøringsplan, bådvedligehold og lignende som medlemmerne skal informeres om, og have mulighed for at slå op ved behov.

Vi trækker alle en kølvandsstribe - lige eller "med kant"

- under dette punkt finder du beretninger og kommentarer til allerede afholdte aktiviteter og begivenheder