Standeren er nede - vintertid

26.10 havde vi afslutning på denne rosæson, det vi kalder standerstrygning. Vores klubstander skal tages ned. Vind og vejr havde klaret den sag, og kun en enkelt båd var på vandet i havnen i kraftig blæst. På trods af vejr og vind var over 50 - måske næsten 60 medlemmer og familie dukket op, og standeren blev ved Steffens hjælp som flagline taget ned af Kate, som satte den i foråret.

standerned2019

Vi startede dog med, at et af de nye kajakmedlemmer Esther døbte årets sidste indkøb af kajak - den fik navnet Goplen, fordi der er så mange små gopler i vandet i oktober.

goplendaab2019

Det var dejligt at komme ind i varmen til kagebord med kaffe og te og snakken gik ved fem fyldte borde. Masser af meddelser om kommende aktiviteter, og så afslutning på kilometerlotteriet, Kirsten og Bent K's oldebørn trak numre og der var fire præmier. Den heldige vinder af førstepræmien blev Søren Damm.

frsteprmiekilom2019

Efter oprydning valgte 17 at blive i klublokalet til pizzaspisning - det var rigtigt hyggeligt.